Kancelaria Notarialna Marta Niedzielska-Zeliaś

Krótko i na temat:

WITAM NA MOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ !!! Szanowni klienci! w związku z istniejącą pandemią bieżąca obsługa klientów odbywać się będzie tylko po wcześniejszych uzgodnieniach osobistych, telefonicznych lun mailowych! !!! DAM PRACĘ !!! Poszukuję pracownika z doświadczeniem na stanowisko: pracownik biurowy - kontakt mailowy. INFORMACJA! W celu umówienia się na czynności notarialne poza godzinami urzędowania kancelarii proszę o uprzedni kontakt. Pozdrawiam serdecznie Marta Niedzielska-Zeliaś Notariusz

Oferta

Oferta

Realizuję pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.

W szczególności do zakresu czynności notarialnych należą: 

 • sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń:
 1. własnoręczności podpisu
 2. zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 3. daty okazania dokumentu
 4. pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręczanie oświadczenia,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniądzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządzanie inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Udzielam szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych związanych z dokonywaniem poświadczeń oraz własnoręczności podpisów dokonuję na bieżąco.

Czynności notarialnych w uzasadnionych przypadkach dokonuję także w innych godzinach niż praca kancelarii oraz w dni wolne od pracy.


Adres korespondencyjny

Adres: ul. Urszulańska 7/4 33-100 Tarnów

Tel: 696 711 717

NIP: 873-257-05-05


Tu mam siedzibę